Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

Iconografia medieval

Objectius

- Aprofundir i completar l'aplicació del Currículum: Primària i Secundària- Llegir i analitzar i interpretar temes iconogràfics.
- Descobrir la simbologia dels edificis religiosos medievals.
- Introducció a la cultura religiosa, a les fonts literàries bíbliques, la mitologia, els bestiaris i el llegendari de Santes Creus.

Descripció

Lectura de la imatge a partir dels capitells del claustre de Santes Creus. Es comença amb una sessió d'aula per aprendre a llegir imatges i en el treball de camp al claustre de Santes Creus es faran dibuixos, fotografies, descripcions ..... Pretén ser una activitat transversal, que abasta diferents disciplines-tecnologia, plàstica, expressió corporal, llengua, simbologia.Desenvolupament

- Activitats d'aula
- Activitats de camp

Temporització

Un matí (Cicle Inicial i Mitjà de Primària)
Un dia per alumnes més grans

Alumnat

Cicle Inicial de Primària
Cicle Mitjà de Primària
Bat

(adaptable a altres nivells)

Material

Fitxes adaptades
Màquina fotogràfica
Webquest

Bibliografia

CIRLOT, J.E.: Diccionario de símbolos. Ed.: Labor. Barcelona, 1988.

Galeria d'imatges