Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

Un Castell medieval

Objectius

- Aprofundir i completar l'aplicació del Currículum: Primària i Secundària
- Descobrir i conèixer el Patrimoni i la vida del passat.
- Formular hipòtesis d’arqueologia.

Descripció

La visita al castell de Barberà de la Conca permet conèixer la vida dels monjos templers, les
seves activitats i la construcció del seu habitatge.

Desenvolupament

Activitat d’aula
Activitat de camp

Temporització

Mig dia

Alumnat

Cicle Superior de Primària

(adaptable a altres nivells)

Material

Fitxes adaptables
Plànol
Brúixola

Descarrega el quadern

Fitxa castell 1

Fitxa castell 2

Bibliografia

POBLET, M.: Entre el temple i l’hospital. Arquitectura i formes de vida al castell del temple de Barberà. Ed.: Cossetània, Valls, 2005.