Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

Brigades Internacionals a l'Alberg Jaume I

Objectius

- Aprofundir i completar l'aplicació del Currículum: Secundària
- Donar a conèixer la història corresponent al període de la Guerra civil espanyola a casa nostra
- Fer conèixer les ideologies imperants a Occident durant el període de la Guerra civil
- Educar en valors
- Conèixer el nostre Patrimoni
- Mostrar el rol de les dones en temps de guerra ( especialment les infermeres)
- Donar eines per a extrapolar aquest període de la història a altres àmbits del territori català
- Treballar al multiculturalitat
- Extrapolar la situació dels Brigadistes a altres col.lectius en l’actualitat

Descripció

Com que és a l'Alberg Jaume I de l'Espluga (seu del CdA) on es van reunir per última vegada les Brigades Internacionals, s'aprofita l'espai i les imatges recollides, així com altres elements de recreació històrica, per aprofundir sobre aspectes concrets del període històric, vivències, relacions ...

Desenvolupament

Activitat prèvia i posterior al centre
Activitat d'aula
Activitat de camp.

Temporització

1 dia ( adaptable a ½ dia)

Alumnat

2n Cicle d’ESO.
BAT

( adaptable a 2n i 3er ESO).

Material

Fonts fotogràfiques ( d’autor, de premsa...)
Fonts documentals ( cartes de brigadistes, proclames..)
Premsa.
Textos ( interpretatius d’autors diversos ( Preston, A. Jackson, Simone Weil, Alberti...).
Musical ( himnes, cançons..)
Simbolismes ( banderes, pancartes, emblema..)
Objectes d’un període de guerra (

Enllaços d'interès

Informació general
Comiat Brigades

Bibliografia

JACKSON, A.: Els brigadistes entre nosaltres. Ed.: Cossetània. Valls, 2008.
WHELAN, R.: Això és la guerra. Robert Capa en acció (catàleg de l’exposició). Ed.: MNAC, Barcelona, 2009.