Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

La Vinya: del cep a l'ampolla

Objectius

- Aprofundir i completar l'aplicació del Currículum: Primària
- Conèixer el cultiu de la vinya
- Fer conèixer la feina de la verema
- Conèixer directament la feina que es desenvolupa al celler
- Fomentar l’observació
- Incentivar la capacitat de relació
- Desvetllar l’interès per respectar l’entorn
- Motivar per a què valorin el que és propi

Descripció

Aquesta activitat estudia el procés d’elaboració del vi. És de caràcter transversal, ja que contempla l’estudi del cultiu de la vinya, l’acció de la verema i el seu transport al celler. És recomanable de fer al Setembre, ja que permet veure in situ tot el procediment des de la vinya al celler.

Desenvolupament

Activitats d’aula ( prèvies i/o posteriors)
Activitats de camp

Temporització

Mig dia

Alumnat

Cicle Mitjà de Primària
Cicle Superior de Primària
1r Cicle d'ESO

(adaptable a altres nivells)

Material

Quaderns (PDF)

Descarrega el quadern

Del cep a l\'ampolla

Bibliografia

Initial content

Galeria d'imatges