Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

El bosc animat

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum: primària
- Utilitzar guies d’identificació
- Conèixer els òrgans vegetals i les seves funcions
- Aprofundir amb les adaptacions dels éssers vius
- Observar i caracteritzar l’alzinar com a ecosistema mediterrani típic
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet.

Descripció

L’estudi de l’alzinar, un dels ecosistemes més complets i d’alt interès ecològic i històric, permet descobrir la riquesa d’interaccions que s’estableixen entre els habitants del bosc . Aquesta activitat apropa l'alumnat a descobrir els valors del paratge natural de Poblet.

Desenvolupament

Activitat d’aula
Activitat de camp

Temporització

Un dia

Alumnat

Cicle Mitjà de Primària

(adaptable a Cicle Superior de Primària)

Material

Quadern de l’alumne
Lupes de camp
Claus dicotòmiques
Pinces i peu de rei
Material biològic

Descarrega el quadern

El bosc animat

Bibliografia

Initial content