Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

Rastrejant el bosc de Poblet

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum: primària i Secundària
- Introducció als mètodes d’estudi dels mamífers
- Construir hipòtesis de sobre els mètodes de treball apropiats
- Aplicar mètodes per l’estudi científic dels mamífers
- Utilitzar guies d’identificació de rastres i restes
- Recollir i interpretar la informació obtinguda amb el treball de camp
- Introduir a l’alumne al concepte de territorialitat
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet

Descripció

Aquesta activitat de recerca permet conèixer i estudiar quins mamífers viuen al bosc de Poblet, sensibilitzant l'alumne vers la problemàtica associada a la fauna salvatge.


Desenvolupament

Activitat de camp
(pot haver-hi una part pràctica que es desenvolupi a l’aula)

Cal transport.

Temporització

Un dia (aconsellat)
Un matí (durada mínima)

Alumnat

Cicle Superior de Primària
1r i 2n Cicle d'ESO
Cicles formatius

(adaptable a Cicle Mitjà de Primària, Batxillerat i Adults)

Material

Presentacions audiovisuals
Quadern de l’alumne
Material biològic (egagròpiles, cranis, etc.)
Pinces i peu de rei
GPS
Trampes de rastres
Claus dicotòmiques

Bibliografia


Galeria d'imatges