Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

La vida soterrada

Objectius

Aprofundir i ampliar el currículum: primària i Secundària

Descripció

Activitat de recerca que analitza la riquesa de tres hàbitats amb diferents graus de degradació, comparant el nombre d'espècies de petits invertebrats que viuen a les capes més superficials del sòl, per aprofitar que la maduresa d'hàbitats es reflecteix en la diversitat d'espècies de la seva fauna.

Desenvolupament

Activitat principalment d’aula.
Es realitza una petita sortida.

Temporització

Un matí

Alumnat

Cicle Superior de Primària
1r i 2n Cicle d'ESO

(adaptable a Cicle Mitjà de Primària i Cicles Formatius)

Material

Presentacions audiovisuals
Quadern de l’alumne
Mostres de sòl
- Lupa binocular
- Aparells de Tullgren
- Guies d’identificació dels invertebrats
- GPS, brúixoles
- Termòmetres, psicròmetres, fotòmetres
- Material de laboratori

Descarrega el quadern

Dossier de La vida soterrada

Bibliografia