Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

Verd i vermell

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum de Secundària 

- Analitzar el fenomen dels incendis forestals
- Conèixer que les característiques de les plantes poden influir en un incendi
- Utilitzar aparells per mesurar paràmetres ambientals
- Classificar els vegetals a partir de claus dicotòmiques
- Descriure l’estructura de la comunitat vegetal a partir de dibuixos esquemàtics
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet

Descripció

Aquesta activitat de recerca es centra en el problema dels incendis forestals i la manera com les característiques del bosc poden influir en l'inici i propagació d'un incendi.
Termes com ecologia, comunitat vegetal o biomassa són tractats de manera pràctica, rigorosa i entenedora, amb la pretensió que l'alumne pugui interioritzar l'abast i dimensions del seu vertader significat.

Desenvolupament

Activitat de camp.

Cal transport.

Temporització

Un dia

Alumnat

Cicle Superior de Primària
ESO
Batxillerat
Cicles formatius
Adults

Material

Presentacions audiovisuals
Quadern de l’alumne
Aparells de mesura (fotòmetres, psicròmetres, brúixoles)
Claus dicotòmiques
Material per delimitar les parcel·les d’estudi

Descarrega el quadern

Dossier Verd i Vermell

Bibliografia


Galeria d'imatges