Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

El tapís del bosc de Poblet

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum: Secundària
- Reconèixer les comunitats vegetals com a unitats bàsiques del paisatge
- Descriure algunes comunitats vegetals del Paratge Natural de Poblet
- Utilitzar mapes topogràfics
- Descriure l’estructura de la comunitat vegetal a partir de dibuixos esquemàtics
- Utilitzar aparells per mesurar paràmetres ambientals
- Classificar els vegetals a partir de claus dicotòmiques
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet

Descripció

El tapís vegetal no s'organitza d'una forma caòtica sinó que forma unes unitats anomenades comunitats vegetals, que ajuden a entendre per què trobem una espècie en un indret i no en un altre.
Amb aquesta activitat de recerca els alumnes estudien el paisatge vegetal que recobreix el seu entorn i descobreixen que l’agrupació de les diferents espècies botàniques, formant comunitats vegetals, no respon a l'atzar sinó que obeeix les necessitats bàsiques per a la seva supervivència.

Desenvolupament

Activitat de camp.

Cal transport.

Temporització

Un dia

Alumnat

Batxillerat
Cicles formatius
Adults

Material

Quadern de l’alumne
Claus dicotòmiques
Aparells de mesura (fotòmetres, psicròmetres, brúixoles)
Aparells GPS
Cartografia de la zona
Material per delimitar les parcel·les d’estudi

Bibliografia

Initial content