Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

El que amaguen les plantes: del bosc del Menatxo al jardí botànic del Garber

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum: primària
- Distingir els diferents òrgans de les plantes
- Comprendre que els vegetals s’adapten a l’hàbitat on viuen
- Reconèixer la interacció entre plantes i animals
- Distingir espècies diferents a partir de les seves característiques
- Conèixer alguns usos de les plantes
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet

Descripció

Descobrir que l’alimentació, la reproducció, la defensa vers els animals herbívors, les adaptacions al clima i a les adversitats, condicionen la manera de viure i de com estan fets els vegetals, constitueix un joc engrescador per als petits investigadors.

Desenvolupament

Activitat de camp

Temporització

Un matí

Alumnat

Cicle Inicial de Primària

(adaptable a Cicle Mitjà de Primària)

Material

Quadern de l’alumne
Material biològic

Bibliografia