Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

Canviem de Color

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum: primària i Secundària
- Reconèixer la interrelació entre els humans i les plantes, en el passat i en l’actualitat
- Analitzar documents històrics
- Conèixer les plantes com a font de colorants naturals
- Aplicar tècniques de tinció de teixits
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet

Descripció

Les plantes s'han fet servir des de fa segles amb finalitats molt diverses, com a remeis, perfums, condiments i fins a finals del segle XIX com a font de colorants naturals. Aquesta activitat de recerca dóna a conèixer i posa en pràctica un exemple concret d’aquesta interrelació: l’alumne tenyeix llana emprant plantes tintorials.

Desenvolupament

Activitat d’aula

Temporització

Un matí

Alumnat

Cicle Superior de Primària
ESO

(adaptable a Cicles Formatius)

Material

Presentacions audiovisuals
Quadern de l’alumne
Reactius químics
Llana
Material de tinció (olles, fogons, coladors, varetes)
Material de laboratori (granataris, tisores, morters)

Bibliografia