Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

Les pedres precioses del bosc de Poblet

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum:Secundària

- Reconèixer que els recursos geològics són fonamentals pel nostre benestar, però la seva explotació produeix un impacte sobre el medi
- Analitzar documents antics
- Conèixer el cicle de les roques
- Utilitzar claus dicotòmiques per identificar minerals i roques
- Aplicar coneixements bàsics per a conèixer l’era paleozoica
- Valorar els usos que tenen els diferents materials geològics
- Distingir entre mineralització i jaciment mineral
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet

Descripció

Una gran part dels objectes que utilitzem s'obtenen de les roques i minerals, fruit d’ explotacions geològiques. Aquesta activitat de recerca introdueix als alumnes en els aprofitaments geològics i en l'impacte sobre el medi de moltes d'aquestes explotacions.

Desenvolupament

Activitat de camp

Temporització

Un dia

Alumnat

2n Cicle d'ESO
Batxillerat
Cicles Formatius
Adults

Material

Quadern de l’alumne
Claus dicotòmiques
Martell de geòleg
Aparells GPS
Cartografia de la zona

Bibliografia