Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

L'Empremta de Gaia

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum: Secundària
- Conèixer el cicle de les roques
- Utilitzar claus dicotòmiques per identificar minerals i roques
- Comprendre els principis bàsics de la geologia
- Comprendre el concepte d’orogènia
- Aplicar mètodes de treball per l’estudi dels afloraments geològics
- Classificar a partir de claus dicotòmiques els diferents materials geològics de l’àrea d’estudi
- Reconstruir la història geològica analitzada en un mapa i un tall geològics
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet

Descripció

Aquesta activitat de recerca introdueix als alumnes en la geologia. Analitzant els materials geològics realitzen un viatge en un temps remot que els permet estudiar processos i episodis que es van donar en el nostre planeta fa milions d'anys. Es tracta d'obrir, fullejar i saber llegir el llibre de la història de la Terra, que el trobem escrit en les pedres.

Desenvolupament

Activitat de camp

Temporització

Un dia

Alumnat

Batxillerat
Cicles formatius
Adults

Material

Quadern de l’alumne
Claus dicotòmiques
Martell de geòleg
Aparells GPS
Cartografia de la zona

Bibliografia