Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

La força de Chaac

Objectius

- Aprofundir i completar el currículum: Secundària
- Analitzar l’aiguat com a element modelador del paisatge
- Conèixer els diferents paràmetres que es fan servir amb la hidrologia i hidràulica fluvial
- Aplicar alguns d’aquests coneixements per valorar el risc geològic dins l’àrea d’estudi
- Saber utilitzar el diagrama de Hjulstrom
- Utilitzar correctament el teodolit
- Conèixer els valors naturals del Paratge Natural de Poblet

Descripció

En aquesta activitat de recerca es presenten una sèrie de tècniques i procediments per a l'estimació d'avingudes d'aigua i la determinació de les zones inundables per cursos fluvials. Per entendre els processos naturals que expliquen aquests fenòmens, s'introdueix l'alumne a dues ciències relacionades, en primer lloc a la hidrologia (estudia l'aigua, la distribució i la circulació en superfícies terrestres, les propietats físiques i la relació amb el medi ambient, incloent els éssers vius) i en segon lloc a la hidràulica fluvial (estudia el comportament dels rius, entesos com el conjunt format per l'aigua i el mitjà per on flueix).

Desenvolupament

Activitat de camp

Cal transport.

Temporització

Un dia

Alumnat

Batxillerat
Cicles formatius
Adults

Material

Quadern de l’alumne
Claus dicotòmiques
Martell de geòleg
Aparells de GPS
Cartografia de la zona
Teodolit

Descarrega el quadern

Dossier La Força de Chaac

Bibliografia

Initial content