Les activitats del camp d'Aprenentatge i el PNIN

Tallers de música medieval

Objectius

- Aprofundir i completar l'aplicació del Currículum: Primària i Secundària
- Fer conèixer el patrimoni musical
- Desvetllar la sensibilitat musical per músiques d’altres temps
- Descobrir diferents instruments de l’època
- Gaudir amb sons de diferents èpoques i aprendre a diferenciar-los

Descripció

Audició, interpretació vocal i instrumental de melodies profanes i religioses de l’Edat Mitjana.

Desenvolupament

Activitats d’aula
Aconsellable treball previ a l’aula
Imprescindible la col·laboració del professorat de música

Temporització

Mig dia

Alumnat

Cicle Mitjà de Primària
Cicle Superior de Primària
1r Cicle d’ESO

(adaptable a altres nivells)

Material

Instruments de percussió
Imatges d’instruments medievals
CDs
Recursos TIC

Bibliografia

GARRIGOSA, J. i altres: Història de la música Catalana, Valenciana i Balear. Vol 1. Edicions 62. 2000.