Proposta d'Estades al Camps d'aprenentatge i Paratge natural de Poblet

Com en tots els camps d’aprenentatge es poden fer estades d’un dia i estades de més dies, prèvia inscripció al mes de maig. Podeu escollir les activitats que vulgueu.

Us facilitem la tria amb el suggeriment d’unes propostes com exemple.

"LES ESTADES AL CAMP D’APRENENTATGE DELS MONESTIRS DEL CISTER, PODEN SER DE 1 A 5 DIES, AMB LA POSSIBLITAT DE COMBINAR ACTIVITATS DIVERSES"

Sortida d'un dia: Visita a un dels monestirs i taller d'arquitectura

Sortida d'un dia: Visita i taller a l'entorn i bosc de Poblet

Sortida d'un dia combinant estudi del medi natural i social: Taller d'escriptura

Exemples d'estades

Exemple de programació d'estada de cinc dies

Exemple de programació d'estada de tres dies